Nieuws

Reserveer in je agenda: ledenvergadering 21 juni

Wij zijn een Nederlandse vereniging met leden. Zoals dat hoort bij een vereniging hebben de leden stemrecht en recht op informatie over hun vereniging waar ze lid van zijn. Dat gebeurt in een ledenvergadering. De leden zijn primair eigenaar van IAMnl en wij, het IAMnl en haar leden, zijn lid van IAM. Om die reden wil het bestuur een digitale ledenvergadering organiseren om twee dingen te bekrachtigen samen met de leden. Deze zijn; bekrachtiging van de huidige bestuursleden en het goedkeuren van nieuwe statuten. Als we dit hebben gedaan wil het bestuur later dit jaar een nieuwe ledenvergadering organiseren waarin we formeel de agenda volgen van een Nederlandse vereniging zoals; goedkeuring beleid, plannen, benoemen kascommissie etc. Vanaf dat moment kunnen we een normale cyclus van ledenvergaderingen agenderen.

Leden krijgen per mail een digitale uitnodiging voor 21 juni tussen 12:00 - 14:00 uur. De teamslink en de stukken ontvangen jullie vooraf. Niets ontvangen of geen log-in? Mail dan naar comms@nl.theiam.org.

Het bestuur;

  • Jan Mens Voorzitter
  • Marc Hartsema Vicevoorzitter
  • Ronald Wever Secretaris
  • Peter Heeren Penningmeester
  • Ron Beem lid; evenementen en communicatie
  • Wim Timmerman lid; evenementen en communicatie (a.i. NextGen Nederland)
  • Vacature voor NextGen Nederland

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen