keynote: Circulaire Levenscyclus met Systems Engineering

Ontmoet keynotes Enno Kuipers (Waterschap Limburg) en Sascha Stikkelorum (IES): Innovators in Asset Management

Op donderdag 26 september organiseert het Institute of Asset Management het jaarlijkse IAM NL Congres. Deze zevende editie staat in het teken van circulariteit. Enno Kuipers, senior adviseur asset management bij Waterschap Limburg, en Sascha Stikkelorum, consultant bij IES Asset Management, geven een vooruitblik op hun gezamenlijke presentatie over het VVVVR-model, een innovatieve benadering die circulariteit en systems engineering combineert.

meld je hier aan voor het congres

Enno Kuipers

"Ik ben 54 jaar en heb in diverse managementfuncties gewerkt bij ingenieursbureaus, gemeenten en sinds 2007 bij Waterschap Limburg. Sinds 2019 begeleid ik als senior adviseur de implementatie van asset management bij het waterschap. Als waterschap, en maatschappij, staan we voor een grote opgave: de beperking en beheersing van de klimaatverandering. We zoeken daarbij naar duurzame en circulaire oplossingen. Daarbij, veel assets lopen tegen het einde van hun technische levensduur. Asset management is een manier van werken en denken, een discipline, die een positieve bijdrage kan leveren in de keuzes die er gemaakt moeten worden, nu en voor de toekomst. Uit dit beeld is het idee ontstaan om het V-model uit de systems engineering uit te breiden en te combineren met circulariteit. Dit hebben Sascha en ik, samen met Diederik van Leeuwen van IES Asset Management, gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt.”

Sascha Stikkelorum
"Ik ben 29 jaar en consultant bij IES Asset Management. Ik ben afgestudeerd in Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, waar ik veel leerde over data-analyse, levensduurmanagement en smart maintenance. Bij IES houd ik me bezig met strategische en tactische vraagstukken rondom asset management, met name over deze onderwerpen. Zo hebben we Waterschap Limburg geadviseerd bij het opstellen van hun strategisch asset managementplan en het toepassen van Systems Engineeringmodellen."

Beide sprekers richten zich dus naast asset management op duurzaamheid en systeemverandering. Veel gedrag van mensen en bedrijven wordt gevoed door financiële prikkels, wat vaak ten koste gaat van duurzaamheid. Het doorbreken van deze patronen is essentieel, zo menen zij allebei. “Het gaat erom hoe je asset management implementeert binnen een organisatie, hoe je iedereen aan boord krijgt, want in feite is het echt mensenwerk! We noemen onszelf Sengineers (sensitieve engineers), omdat we ook aandacht hebben voor de mens achter de techniek,” zegt Sascha.

VVVVR-Model: Circulaire Levenscyclus met Systems Engineering
Het model waar Enno en Sascha aan refereren, is genaamd het VVVVR-Model: Circulaire Levenscyclus met Systems Engineering. “Het is een circulaire levenscyclusbenadering. Het idee is om de V-structuur uit systems engineering toe te passen in alle fasen van de levenscyclus van assets. Dit helpt organisaties om betere beslissingen te nemen gedurende de héle levensduur van een asset, van ontwerp tot sloop."

Het V-model dat we ‘kennen’ is een methodische projectbenadering die gelijkmatige aandacht besteedt aan zowel de projectdefinitie en het vertalen naar een technisch ontwerp als aan de validatie en verificatie van de gestelde projecteisen en behoeften. Voor Sascha en Enno ontbrak er nog iets, en zodoende kwamen zij op het idee om het 10R-model van voormalig minister Jacqueline Cramer te combineren met het V-model.

Het 10R-model van Jacqueline Cramer is een raamwerk dat wordt gebruikt om circulaire economieprincipes toe te passen in de praktijk. Het model helpt bedrijven en organisaties om materiaalstromen te optimaliseren en afval te minimaliseren door middel van hergebruik en recycling. Het bestaat uit tien strategieën, gerangschikt van hoog naar laag in termen van hun impact op circulariteit, waarbij de eerste R staat voor Refuse (weigeren) en de laatste R voor Recover (terugwinnen).

Sascha: "Systems engineering is een interdisciplinaire aanpak die we combineren met het 10R-model van Jacqueline Cramer. Dit model helpt bij het streven naar een gesloten materiaalkringloop, zonder afval en met veel hergebruik. Ons VVVVR-model integreert deze benaderingen en helpt organisaties om expliciete keuzes te maken in elke fase van de levenscyclus van een asset."

Tijdens het congres zullen Enno en Sascha uitleggen hoe circulariteit en het 10R-model samenkomen in hun VVVVR-model. “We kunnen nu al meegeven dat met dit model organisaties worden geholpen om na te denken over circulaire oplossingen vanaf de ontwerpfase. Dit betekent dat beslissingen expliciet worden gemaakt, wat helpt bij het behalen van circulaire doelen." Enno vervolgt: "Het is belangrijk dat we in elke laag van de organisatie, strategisch, tactisch en operationeel, circulair denken. Dit omvat niet alleen de bouw en afvoer, maar ook het onderhoud. Het VVVVR-model helpt hierbij door feedback tussen de verschillende fasen te bevorderen."

Interactie tussen projectmanagers en asset managers
Beide keynotes kijken uit naar 26 september en geven aan dat zij verwachten dat asset managers geïnteresseerd zullen zijn in hun benadering en in de voordelen die het kan bieden voor hun eigen organisaties. “Ook ten aanzien van budget en planning,” meent Sascha. “Immers, asset management draait om de driehoek kosten, prestaties en risico’s. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie deze aspecten begrijpt. Ons model bevordert de interactie tussen projectmanagers en asset managers, waardoor er een plan ligt vanaf het ontwerp tot het einde van de levenscyclus."

Het VVVVR-model van Enno Kuipers en Sascha Stikkelorum biedt een nieuwe, geïntegreerde benadering van asset management die circulariteit centraal stelt. Dit model zal zeker de aandacht trekken op het komende congres. Mis deze kans niet om geïnspireerd te raken door hun innovatieve ideeën, vragen te stellen, mee te denken en wellicht zo snel mogelijk gebruik te maken van het VVVVR-Model. Meld je snel aan voor het congres op 26 september.

enno_en_sacha.jpg
Enno Kuipers en Sascha Stikkelorum